د پرانا قلعه، د اندراپراستا د لرغونې استوګنې ځای، چې باید کیندل شي ...

په تیرو دوو کیندنو کې، په ډیلي کې د پرانا قلعه جوړه شوې وه چې 2500 کاله دوام لري. دا د پخوانیو په توګه پیژندل شوی ...

مشهور مقالې

13,542مينه والپه شان
780پيروانتعقیب کړئ
9ګډون کوونکينور